е

Средно общообразователно училище

"Козма Тричков"-Враца


УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

....Като гледам, че Отечеството ми България има  голяма нужда от умствено развитие, като българин, роден в града Враца,...вярвам, че изпълнявам една от най-светите длъжности, като ида в помощ на Отечеството си с малкия ми имот, който посвещавам за умственото му развитие...”
Това са редове от завещанието на врачанския търговец Козма Тричков, който през 1867 година, се поддава на родолюбив порив и мисълта за бъдещето и просперитета на родния град, и завещава значителна част от богатството си за развитие на образователното дело във Враца.
Волята на Козма Тричков е изпълнена така, както е заложена в завета му.Построено е училище, а в „Златната книга на дарителите” четем: „За спомен на всички времена едно от най-грамадните училища във Враца се именува на благодетеля Козма Тричков”.
И така, година след година....Сменят се образователни системи, провеждат се реформи, училището, един от наследниците на първото светско училище в града, преминава през няколко структурни промени, но съхранява възрожденските пориви на своя благодетел, изпълнява дълга си да дава и твори знания.
Днес СОУ „Козма Тричков” заслужено се ползва с авторитет, отстоява своето място и престиж, завоювани през столетната му история, като поддържа високи стандарти в обучението и възпитанието на младите хора.Образователно-възпитателният процес се реализира чрез перспективни учебни планове, прилагането и използването на съвременни подходи, методи и средства на преподаване, предоставяне на възможности за включване в различни форми за занимания по интереси.Качественото ниво на подготовка на учениците се измерва с успешната им реализация след завършено основно и средно образование, със завоюването на призови места на конкурси, олимпиади и състезания.
Наред с учебната работа активно се реализират проекти, насочени към формиране у учениците на полезни знания и умения, изява и реализиране на собствения им потенциал и осмисляне на свободното им време.
Зад успехите на учащите се в СОУ „Козма Тричков” стои висококвалифициран и мотивиран учителски колектив, с професионални компетенции, научна и методическа подготовка, изцяло отдаден в работата си и на призванието си.
Ние сме убедени, че училището, през което са преминали десетки поколения врачани, което е оставило у всеки у своите възпитаници частица от будителския дух на своя патрон ще пребъде.