Еразъм + КД 1 - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм + КД 1

Проекти

Проектът  на училището- "Актуална класна стая" в действие

EU Navigator

Водата като среда на живот и екологичен фактор

Организмът- единно цяло

Фолклорът на етносите

Европейско обучение за преподаватели от Средно училище "Козма Тричков" - Враца

            Средно училище "Козма Тричков" - Враца осъществи успешно първия етап по проект "Актуална класна стая". Шестима преподаватели приключиха своите обучения по програма Еразъм+. Те са финансирани по проект „Актуална класна стая” на програма „Еразъм+”, ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ с общо финансиране 15100 евро.

            Преподавателите взеха участие в следните обучения: "Integrating Creativity and Innovation into Teaching" - Барселона, Испания с бенефициенти Нели Борчева и Надежда Витанова; "Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies" - Барселона, Испания с бенефициент Петя Александрова; "Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies" - Флоренция , Италия с бенефициент Росица Ценова и "Entrepreneurship Education at School: Creative and Effective Methods and Tools" - Рим, Италия с бенефициенти Лала Банева и Мария Димитрова.

            Всички обучения бяхапроведени на английски език.и с интерактивен подход. Участниците подобриха знанията си за това какво прави една класна стая успешна и ефективна чрез прилагане на нови стратегии за преподаване, запознаха се с нови творчески методи и стратегии за преподаване, придобиха практически умения за прилагане на критично и творческо мислене, ИКТ в образованието, мултидисциплинарен подход. Всички учители подобриха езиковите си умения и създадоха контакти за бъдещи съвместни дейности с колеги от други страни.

            В рамките на вътрешноинституционалната квалификация всички участници ще споделят знания и умения с колегите си. Предстоят интересни уроци и заключителни дейности по проекта.

*********************************

Одобрен проект  по програма "Еразъм+", КД 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование"
на тема "Актуална класна стая". Проектът  е насочен към професионално развитие и надграждане на ключови за
педагогическите специалисти умения чрез участие в структурирани обучителни курсове в страни от ЕС на шест педагози от училището.

*********************************

Екип от СУ "Козма Тричков" се обучава на европейско ниво

Екип от СУ „Козма Тричков“, гр. Враца осъществи мобилности по проект oт програма „Еразъм+“, ключова дейност „Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование”, озаглавен „Европа и 21 век в нашето училище”. Ключова дейност К1 подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на участие в структурирани курсове или обучения в чужбина. Директорът на училището  и 3 преподаватели се обучаваха по темите за интегрирането на съвременните технологии и ИКТ в ежедневната практика на преподавателите и иновации в училищното управление. Те посетиха сертифицирани европейски центрове и участваха във обучения както следва: Петя Александрова - "Teaching English with Technology" във Великобритания – ELC Brighton, Росица Ценова - How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom в  Испания - Europass и Нели Борчева и Надежда Витанова -  "School Leadership and Educational Innovation" в Италия - Enjoy Italy. 

Програмата „Еразъм+” и работата по проекти дава отлични възможности за поддържане на висок професионализъм и личностно развитие на учителите и осъществяване на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики. Очаква се в резултат на този проект да бъдат разработени, трансферирани и въведени иновативни практики на организационно ниво. Участниците ще интегрират в училищната практика подобрените професионални умения и ключови компетентности и чрез поредица от квалификационни форми ще ги споделят с колегите си и стажант-учителите в училището и с педагогически специалисти от града и общината.

Вярваме, че този проект ще донесе ползи за всички участници, ще повиши качеството на обучението, мотивацията на учениците за учене, широкото използване на новите технологии в класната стая и обогатяването и усъвършенстването на дигиталните компетенции на преподавателите и учениците.

*******************************************************

Проект „Европа и 21 век в нашето училище“


КД 1, сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“ (2018/2019 уч. година).
Четирима педагогически специалисти с различни позиции в училищната структура, ще участват в обучения в различни европейски страни. Подобрените професионални умения и ключови компетентности участниците в структурираните курсове ще интегрират в училищната практика и чрез поредица от квалификационни форми ще споделят с колегите си и стажант-учителите в училището и с педагогически специалисти от града и общината.

 

Назад към съдържанието | Назад към главното меню