Еразъм + КД 2 - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм + КД 2

Проекти

Мобилност на ученици и учители в Полша

В периода 8-14.12.2019 делегация от СУ „Козма Тричков“ взе участие в среща на партньорите по проект "Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe." в Сосновец, Полша. Програмата беше изключително интересна, богата и полезна и включваше: обучения от външни лектор

експерти, уъркшопове, игри, обучения от координаторите, посещение на Аушвиц, пътуване до Търновски Гори. Българските ученици бяха много активни и когато се работеше по групи, те бяха говорители на своята група. Българската делегация направи специална презентация на града и училището. Бяха проведени ъркшопове за културния шок, културни различия, история, предразсъдъци и стереотипи, как да разпознават фалшивите новини.  Имаше среща с кмета на Сосновец, конкурс за лого на проекта, онлайн куиз за стереотипите, създадаен съвместно от всички партньори и спечелен от български учител, зимен бал. 

 

*****************************************

О Б Я В А

СУ "Козма Тричков" започва дейности по проект "Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe.", програма Еразъм+, КД2 -  партньорства за училищен обмен, 2019-2021 в партньорство с училища от Полша, Македония, Австрия, Португалия и Турция.

О Б Я В А

за участие в проект

"Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe."

            В последно време влиянието на „фалшивите новини“ драматично
се увеличи. Проблеми като речта на омразата и словесното насилие са често срещани в медиите и Интернет. Проектът „Cogito ergo sum. Стереотипи, фалшиви новини и словесно насилие като заплахи в образованието. Съзнателно гражданство в Европа" ще бъде осъществен съвместно с партньорски училища от Австрия, България, Македония, Полша, Португалия и Турция. Проектът е фокусиран върху обучение на критичен прием на информация, което е транснационално и междукултурно умение. Това позволява да се развиват умения за социална отговорност, съзнателно получаване на информация, търсене на източника на данни и противодействие  на манипулацията, популизма и демагогията. Учители и ученици ще общуват и работят с колеги и връстници от различни страни, ще се запознаят по-добре с техните култура, история и съвременни проблеми.


 

Уважаеми ученици,

            Във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe." СУ "Козма Тричков" обявява среща-разговор с ученици от IX, X, XI и XII клас, желаещи да се включат в проекта.

Срещата ще се състои на 2 октомври (сряда) в Актова зала от 14:30ч.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

************************

   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОЗМА ТРИЧКОВ“ – ГР.ВРАЦА

3000 гр. Враца, ул. „Антим I“ №12, тел. 092 624287, 624113, e-mail: kozma_trichkov@abv.bg

   

СУ "Козма Тричков" започва дейности по проект "Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe.", програма Еразъм+, КД2 -  партньорства за училищен обмен, 2019-2021 в партньорство с училища от Полша, Македония, Австрия, Португалия и Турция. Проектът е фокусиран върху обучение на критичен прием на информация, което е транснационално и междукултурно умение. Това позволява да се развиват умения за социална отговорност, съзнателно получаване на информация, търсене на източника на данни и противодействие  на манипулацията, популизма и демагогията. Учители и ученици ще общуват и работят с колеги и връстници от различни страни, ще се запознаят по-добре с техните култура, история и съвременни проблеми.

Финансирането на проекта е в размер на 197070 евро.

************************************************************************************************

Проект „From Knowledge to Competences“

КД 2, сектор "Училищни паргньорства", програма „Еразъм+“ (2017/2019 уч. година).

Участници: България, Естония, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Турция.

Резултати:
 www.avert.pt/fk2cs

http://bit.ly/mathphysics

 

      

*********************************

В СУ "Козма Тричков" работим, за да знаем и можем повече

От септември 2017г. СУ "Козма Тричков"  заедно с партньори от Румъния, Турция, Португалия, Естония, Италия и Полша работи по проет на програма Еразъм+ "FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES" - "ОТ ЗНАНИЯ КЪМ КОМПЕТЕНТНОСТИ".
Порто, Португалия беше домакин на първата транснационална среща по проекта. Представители на училището бяха г-жа Нели Борчева, директор на СУ "Козма Тричков"  и г-жа Петя Александрова, координатор на проекта. В рамките на срещата, в която взеха участие директорите и координаторите от всички страни партньори, бяха взети важни решения и обсъдени основните дейности за 2-годишния период на проекта: създаване и илюстриране на сборник с разказе, сборник по математика и физика, създаване на професионално портфолио по английски език, математика и природни науки, писане на обучителен курс и съвместно обучение, обмен на добри практики.

От 5 до 11.03.2018г. 3 учители и 5 ученици участваха в смесена мобилност в Измир, Турция. Цялата седмица беше изпълнена с дейности инезабравими срещи и преживявания. Всеки ден в училището-домакин Средно училище "Талатпаша" беше наситен с разнообразни дейности. Участниците създаваха и писаха задачи по математика. Румъния и България представиха своите глави от верижната история за момчето, което открива света и науката, правиха илюстрации по историите, направиха стенни часовници, рисуваха с уникалната техника Ебру. Всички партньори представиха своето училище и град. През последните два дни всички участници посетиха културните и исторически забележителности на Измир и Ефес. Най-щастливи бяха учениците, които живяха в семейства на свои връстници, общуваха с тях на английски език и създадоха много приятелства.
През май предстои третата партньорска и втората транснационална мобилност в Румъния, където учители ще представят добри практики и ще споделят опит със своите колеги.