Козма Тричков 

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

История

Училищни символи

Училище с традиции и поглед в бъдещето

„....Като гледам, че Отечеството ми България има  голяма нужда от умствено развитие, като българин, роден в града Враца,...вярвам, че изпълнявам една от най-светите длъжности, като ида в помощ на Отечеството си с малкия ми имот, който посвещавам за умственото му развитие...”
Това са редове от завещанието на врачанския търговец Козма Тричков, който през 1867 година, се поддава на родолюбив порив и мисълта за бъдещето и просперитета на родния град, и завещава значителна част от богатството си за развитие на образователното дело във Враца.
Волята на Козма Тричков е изпълнена така, както е заложена в завета му.Построено е училище, а в „Златната книга на дарителите” четем: „За спомен на всички времена едно от най-грамадните училища във Враца се именува на благодетеля Козма Тричков”.

В училището се обучават ученици в прогимназиален и гимназиален етап -  от V до XII клас.
Обучението на учениците в прогимназиален етап осигурява основни общи знания и базово равнище на общообразователната подготовка. Обучението на учениците от гимназиален етап се провежда в профилирани и професионални паралелки, както следва:
- профилирани паралелки с интензивно изучаване на английски език - „Икономическо развитие“, „Информационни технологии, „Предприемачески“;

 

- профилирани паралелки по програмите на Джуниър Ачийвмънт-„Предприемачество и бизнес";
-  професионална паралелка по професията „Оперативен счетоводител“.
СУ „Козма Тричков“ е включено в списъка на иновативните училища на МОН за 2017/2018 година и 2018/2019 учебна година.  Иновативните елементи в проекта са по отношение на организацията и съдържанието на обучението, разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми и се реализират чрез въвеждане на учебен предмет „Финансова грамотност“.   

 

Училището се е утвърдило като място за трайно усвояване на знания, придобиване на умения и компетенции, а в учебния процес успешно се съчетава традицията и новаторството. СУ "Козма Тричков" се ползва с авторитета на училище, в което учебно-възпитателният процес е организаран професионално и на високо ниво, което се потвърждава от резултатите на ДЗИ и НВО, успешната реализация на учениците след завършване на средно образование, завоювани призови места на различни състезания, олимпиади, конкурси.
В СУ „Козма Тричков” работят педагогически специалисти с потенциал, богат опит и професионални умения. Повече от 60% от тях са носители на ПКС. В училището работят изявени учители, от които 6 са отличени с наградата на МОН "Неофит Рилски", 5  са носители на званието „Учител на годината“, а трима са учители-наставници към филиала на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ във Враца.  

Назад към съдържанието | Назад към главното меню