СФО - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

СФО

Обучение

П Р А В И Л А
за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучениe

З А П О В Е Д

график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година по време на първа поправителна сесия изпитна сесия

Назад към съдържанието | Назад към главното меню