Козма Тричков - UNREGISTERED VERSION

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Ръководство

За нас

Директор

Нели Борчева

Руски език

Замесник директор

Марина  Маринова

Икономика и финанси

Главен учител

Цветелина Гергова

Физика и астономия,
Математика

Главен учител

Светла Статкова

Информационни технологии,
Профилирана подготовка

PН ИКТ

Надежда Витанова

Информационни технологии

Педагогически съветник

Виктория Мойсова

Психология

Назад към съдържанието | Назад към главното меню