Учители - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Учители

За нас

Български език и литература

Виолета Христова Иванова

Български език и литература

Старши учител

Цветелина Вергилова Гергова

Български език и литература

Старши учител

Елка Недялкова Василева

Български език и литература

Старши учител

Цеца Петрова Иванова

Български език и литература

Старши учител

Чужди езици

Петя Павлова Александрова

Английски език

Старши учител

Росица Русанова Ценова

Английски език

Старши учител

Тодор Иванов Исаев

Английски език

Старши учител

Жана Димитрова Ицинска

Руски език

Старши учител

Математика и информатика

Нина Георгиева Бочева

Математика

Старши учител

Мариана Цолова Александрова

Математика

Старши учител

Нина Иванова Бешинска

Информационни технологии, Математика

Старши учител

Варя Динкова Тодорова

Информационни технологии, Математика

Старши учител

История и цивилизация

Ива Георгиева Иванова

Филофоски цикъл, История и цивилизация

Учител

Горица Михайлова Маджарска

История и цивилизация

Учител

Геграфия и икономика

Екатерина Христова Гладнишка

География и икономика

Старши учител

Химия и опазване на околната среда

Вера Димитрова Барзова

Химия и опазване на околната среда,
Човекът и природата

Учител

Биология и здравно образование

Мария Красимирова Димитрова

Биология и здравно образование

Учител

Музика

Лала Алигеидаровна Банева

Музика

Старши учител

Изобразително изкуство и
Технологии

Росица Иванова Тодорова

Технологии, Изобразително изкуство

Старши учител

ФКС

Илиян Цветанов Печов

Физическа култура и спорт

Младши учител

Людмил Райчев Луканов

Физическа култура и спорт

Младши учител

Профилиращи предмети

Румяна Витньова

Профилиращи предмети

Старши учител

Групи за ЦОУД

Елена Миткова Войкинска

Възпитател

Старши възпитател

Назад към съдържанието | Назад към главното меню