Иновативно училище - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Иновативно училище

Обучение

Представиха нови учебни предмети в иновативните училища

Румяна Витньова - ръководител на екипа на иновацията „Обучение по финансова грамотност“ във врачанското СУ „Козма Тричков“ - взе участие в он-лайн работна среща за иновациите в образованието на тема „Нови учебни предмети в иновативните училища“.

Срещата се организира от МОН с участието на експерти от просветното ведомство, членове на комисиите за иновации и мониторинг и 18 иновативни училища от страната, в които като иновация е въведен и реализиран нов учебен предмет. Бяха презентирани добрите практики, постигнатият напредък и предизвикателствата пред училищните екипи, дръзнали да търсят промяна и нови решения на основни елементи на училищния живот като организацията и съдържанието на обучението, образователната среда, методите на преподаване, учебното съдържание, учебните планове и програми.

            На следващ етап се очаква представеният добър опит и модели на обучение да бъдат мултиплицирани и създадена нормативна възможност за прилагането им и в други училища.

**************

Средно училще "Козма Тричков" е иновативно училище
 

За проекта
Цел на иновацията:
Обучение по финансова грамотност чрез поетапното му въвеждане като отделен учебен предмет.   
Очаквани резултати:
- придобиване на практически знания и умения за финансово планиране и управление на личните финанси
- разбиране на финансовите рискове и пътищата  за преодоляването им

 

 

- придобиване на умение за вземане на рационални и информирани финансови решения и за успешно справяне с икономически неблагополучия
- познаване на  институциите  за финансова помощ
- получаване на увереност в собствените възможности и личностни качества.
Нашата отправна точка:
Ние вярваме, че всеки човек има нужда и заслужава да получи качествено финансово образование, за да е в състояние не само да подсигури ежедневието си, но и да финансира житейските си цели. Това е особено важно за нашите деца, защото искаме те да живеят пълноценно в свят, който ще е по-сложен, по-динамичен и непредвидим от този, който познаваме.
Наша е отговорността да им помогнем отрано да развият потенциала си, да усвоят знания и умения, които да им помогнат да сбъднат мечтите си.


https://www.kozma-trichkov.org/files/Dob.mp4


https://www.kozma-trichkov.org/files/DJ_A.mp4

Иновации в действие

https://www.kozma-trichkov.org/files/Dob.mp4

В рамките на обмен между образователни институции по НП на МОН „Иновации в действие“ врачанското училище „Козма Тричков“ посрещна последователно учители и ученици от СУ „Димитър Талев“-Добрич и ПГ по икономическа информатика "Джон Атанасов"-Търговище.

По време на партньорските визити образователната институция представи иновацията си „Обучение по финансова грамотност“, като гостите имаха възможност да наблюдават финансовите работилници „Моето пътуване“, „Техните истории и моите съвети“, „Лабиринт на сметката“ и „Бюджетна форма“. Също така бяха показани избрани сцени от финансовата пиеса „Въртележка на парите“, представена от ученици от иновативните паралелки и училищното „Театрално студио“.

Посещенията се проведоха като диалог между съмишленици, които търсят нови пътища към новото и различно образование на подрастващите. В хода на обсъжданията и  неформалните разговори педагозите се обединиха около мнението, че подобни форуми са  възможност за отваряне на педагогическите специалисти към практиките на техните колеги, както и за изграждане на бъдещи партньорства за постигане на устойчивост на споделените иновативни практики.

Безспорни са ползите и за учениците. Чрез инструментариума на иновативното училище  и на иновативните образователни процеси се създават условия за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене, активно участие в училищния живот, развиване на креативно мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност - ключови умения за бъдеща професионална и личностна реализация на младите хора.

https://www.kozma-trichkov.org/files/DJ_A.mp4

***************************************

УЧИЛИЩА ОБМЕНЯТ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Учители и ученици от врачанското училище „Козма Тричков“ посетиха СУ „Димитър Талев“ в Добрич в рамките на обмен между образователните институции  по НП на МОН „Иновации в действие“. По време на визитата бе  представен опита на иновативното добричко училище в прилагането на интегрирано тематично учене чрез комплексни дейности и споделени добри практики  на обучение чрез "Драма и гражданско образование".

В началото на следващата седмица СУ „Козма Тричков“ ще посрещне колегите си във Враца, като от своя страна ще представи иновацията си „Обучение по финансова грамотност“, която е фокусирана върху прилагането на компетентностния подход в обучението за придобиване от учениците на практически приложими знания и умения за управление на личните финанси, за развитие на инициатива, творчество и критично мислене.

В отговор на политиката на МОН въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

*********************************************************************

Пътят от иновативната идея до иновативното училище

 Средно училище „Козма Тричков“ - Враца  бе домакин на работна среща на тема „Пътят от иновативната идея до иновативнотоучилище“, проведена по инициатива на РУО-Враца. В нея взеха участие училища от област Враца, началникът на РУО Галина Евденова и експерти. Гост-модератор бе Иван Муцовски - държавен експерт в МОН. Учителите по финансова грамотност в училището Лала Банева и Румяна Витньова демонстрираха добра практика за представяне на учебното съдържание по иновативния учебен предмет "финансова грамотност“ -  занятия с ученици от 5в и 9а клас на тема „Лоши и добри заеми“ и „Инвестиционни стратегии“.  Според експерти от МОН иновативният проект на училището „Обучение по финансова грамотност“ е универсална за образователната ни система иновация и с голям потенциал за пренасяне в други училища. Присъстващите Гост-модераторът Иван Муцовски запозна присъстващите с условията и основните моменти в процедурата за кандидатстване за иновативно училище, както и с особеностите на организацията на работа за реализиране на програмата за иновации в средното образование. Идеята е създаване на мрежа от иновативни училища в България, които да бъдат модел на училище, в което учениците подобряват резултатите си, развиват критичното си мислене, анализират ситуации, формулират и предлагат решения, и усъвършенстват способностите си чрез прилаганите иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

*********************************************************************

 Националния форум за иновации в образованието - 3.12.2018 г.

 На Националния форум за иновации в образованието на 3.12.3018 г. бе представена училищната иновация "Обучение по финансова грамотност" . Събитието привлече над 800 представители на български училища, регионалните управления на образованието, висшите училища, бизнеса и родителските организации.

 **************************

Иновативни практики в училище
 

Иновативни практики представи СУ „Козма Тричков“. На форума присъстваха експерти от МОН, представители от РУО и ТПП, директори и преподаватели от училищата в Област Враца, родители и ученици. Срещата откри директорът на СУ „Козма Тричков“ Нели Борчева. Само за един учебен срок учениците в гимназията имат огромен интерес към новия учебен предмет „Финансова грамотност“. Това заяви ст. учителят по предприемачество и финансова грамотност Румяна Витньова

******************************
ПЪРВИ УСПЕХИ НА ИНОВАТИВНИ УЧЕНИЦИ


С един златен, един сребърен и два бронзови медала се завърна отборът на врачанското училище "Козма Тричков" от иновационен лагер "TEEN COIN". Инициативата бе организирана по повод „Световната седмица на парите 2018” от Джуниър Ачийвмънт България, факултетите „Бизнес и мениджмънт“ и „Природни науки и образование“ на Русенския университет и др.

Участниците във възрастовата група 5-7 клас разработваха идеи по казуса "Въпросите за парите са важни". Проследявайки историческото развитие на парите, учениците показаха основните им функции, както и същността на виртуалните валути. На първо място се класира отбор "Planetcoin", в състава на който  бе петокласникът от врачанското училище Светослав Светлов.

Учениците от 8 до 12 клас работиха по казуса „Да печелим пари в града на своите мечти“, като генерираха иновативни предложения за решаване на проблеми в град Русе. Отборът на Илона Коцева от СУ „Козма Тричков” се класира на второ място с предложение за решение на проблема със снегопочистването.  Третото място бе за отбора на осмокласничките от училището Натали Тодорова и Ванеса Николова с идея за изграждане на база с водни спортни съоръжения на брега на река Дунав.   

В оспорваното състезание взеха участие близо 120 ученици, които демонстрираха знания и креативни идеи подпомагани от своите ментори – ученици от 12 клас, студенти и докторанти от Русенския университет.

Представителите на училище „Козма Тричков“ се обучават в иновативни паралелки и изучават за първа година учебния предмет „финансова грамотност“, а участието в престижния форум е едно от доказателствата за качеството на обучението в училището и значимостта на иновативния проект, с който образователната институция е включена в Списъка на иновативните училища на България.


 

Актуално | Училищни символи | Събития | Обучение | Документи | За нас | Проекти | Основна карта на сайта

Назад към съдържанието | Назад към главното меню