Пожарна безопаност и защита на населението - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Пожарна безопаност и защита на населението

Проекти

Проект „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“
Дейност 2: Организиране и провеждане на обучения за ученици, в т.ч. обучения по самоспасяване и действия при долекарска помощ;

Цели:Учениците да придобият необходимите умения и знания, така че да могат ефективно в случай на  наводнение и последващи кризи да предпазят себе си и да окажат първа необходима помощ на себе си и на околните до пристигане на специализираните спасителни екипи. Това включва както теоретични, така и практически знания, познаване и добро разбиране на материята, ролята и отговорностите на участниците в кризисни ситуации.
Обучението по проекта се подкрепя от МОН.

 

Назад към съдържанието | Назад към главното меню