Планове, програми - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Планове, програми

Документи > Вътрешни правила

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„КОЗМА ТРИЧКОВ“-ВРАЦА

*******

 ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“

*******

СТРАТЕГИЯ

ЗА  РАЗВИТИЕ  НА 
СУ “КОЗМА ТРИЧКОВ” -
ГР. ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА

​​​​​​​*******

МЕРКИ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“  

​​​​​​​*******

 ПРАВИЛНИК
ЗА   ДЕЙНОСТТА  НА  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „КОЗМА    ТРИЧКОВ”

​​​​​​​*******

 ГОДИШЕН ПЛАН
 ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ”-ВРАЦА

​​​​​​​*******

ПРОГРАМА
НА СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ”-ВРАЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО И НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЕТИЧЕН  КОДЕКС
НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“                                                                                                                         
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
2021 година
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Актуално | Училищни символи | Събития | Обучение | Документи | За нас | Проекти | Основна карта на сайта

Назад към съдържанието | Назад към главното меню