За учениците - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

За учениците

Документи > Вътрешни правила

Ваканции:

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2020г. вкл. – есенна
24
.12.2020 г. – 03.01.2021     г. вкл. – коледна
30.01.2021 г.-03.02.2021 -междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021г. вкл. – пролетна за  XII клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х кла

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

04.02.2021 г. – I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
 

О П И С А Н И Е
на профилираните, професионалните и иновативните паралелки в
СУ „Козма Тричков“-Враца през 2019-2020 учебна година

 

паралелка

профил/професия

1
 

5а, 5б, 5в клас

иновативни паралелки

2

6а, 6б, 6в клас

3 7а, 7б, 7в клас
4 8а клас

Професия: Икономист

Специалност: Икономика и мениджмънт

5

8б клас

Професия: Техник по автоматизация

Специалност: Автоматизация на непрекъснати производства

6

9а клас

профил „Предприемачески“

7

10а клас

 профил „Икономическо развитие“

8

11а клас

профил „Предприемачески“

9

12а  клас

Технологичен – информационни технологии

10

12б клас

Професионална, професия „Оперативен счетоводител“

График на часовете  

час

начало

край

1

8:00

8:45

2

8:55

9:40

3

9:50

10:35

голямо междучасие

10:35

11:00

4

11:00

11:45

5

11:55

12:40

6

12:50

13:35

7

13:45

14:30

8

14:40

15:15

Назад към съдържанието | Назад към главното меню